Saxo Bank 24/7 (SK)

0

Začala sa nová etapa – utesňovanie monetárnej politiky

Saxo Bank 21.9.2017

Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank

Všetky veľké veci sú jednoduché a mnohé sa dajú opísať jediným slovom: sloboda, spravodlivosť, česť, povinnosť, milosrdenstvo, alebo nádej“ povedal Winston Churchill.

Začnime tým, čo je v súčasnosti jednoduché, respektíve tým, čo bolo jednoduché po celý rok:

  • Americký dolár dosiahol svoj vrchol a odštartoval nový cyklus oslabovania. Americký a ani svetový hospodársky rast totiž nemôžu fungovať bez slabšieho dolára – silnejší dolár zabíja rast prostredníctvom nárastu dlhov rozvíjajúcich sa trhov a komodít.
  • Všetko je deflačné: demografia, technológia, energia a rast dlhu.
  • Úverové stimuly vyvrcholili koncom minulého, resp. začiatkom tohto roka a globálny rast tak zostal zraniteľný.
  • Úrokové sadzby na 10 ročných amerických vládnych dlhopisoch do konca roka 2018 resp. začiatku roka 2019 budú na úrovni nula percent.

Sústreďme sa, prosím, na slovo „jednoduché“, pretože v skutočnosti nič nie je jednoduché. Témy načrtnuté vyššie už máme za sebou a všetky sme zvládli, no trh už dnes neverí FEDu, že bude v decembri pokračovať so zvyšovaním sadzieb. Dôvod je, myslím, jasný. Je ním vyššia pravdepodobnosť, že inflácia v USA a aj v Európe, dosiahne skôr jedno ako dve percentá, a to, že ekonomický rast, napriek pár pozitívnym okamihom, zostáva výrazne pod historicky bežnými úrovňami ekonomickej fázy zotavenia sa.

Väčšina centrálnych bánk, a predovšetkým FED, naďalej verí modelu Phlipsovej krivky zo starej školy a prostredníctvom nej nás mylne vedú byrokratickou a dogmatickou cestou očakávania inflácie a hospodárskeho rastu, ktorej limity sú však v dnešnom svete nových technológií viac ako zrejmé.

 

Neverte svojim očiam. Svetová ekonomika spomaľuje

Svoj názor zakladám na monitorovaní úverového stimulu. Tento faktor označuje „rýchlosť zmeny“ v objeme úverov na trhu. Teda jednoducho povedané, ide o rýchlosť rastu dostupnej hotovosti. Týmto ukazovateľom sa riadia trhy počas nasledujúcich deviatich až 12 mesiacov. Súčasné spomalenie naznačuje takmer také spomalenie, aké sme videli v rokoch 2008/2009.

Už teraz počujem odborníkov protestovať, veď predsa PMI, prieskumy a ďalšie ekonomické dáta sa zlepšujú! Iste, ale všetky tieto ukazovatele, napriek svojím komplikovaným skratkám, merajú minulé ekonomické dáta. Predstavte si však všetky ekonomické a cenové dáta ako jednotlivé sínusové vlny.

Tieto sínusoidy (jednotlivé dáta) sa pohybujú dopredu a majú rôzne vrcholy a pády, a práve tieto maximálne a minimálne hodnoty sú zaujímavé. Náš úverový stimul hovorí o tom, že v poslednom kvartáli 2016 dosiahla dostupnosť úverov svoj vrchol. Existuje preto vysoká pravdepodobnosť veľkého spomalenia svetovej ekonomiky v nasledujúcich deviatich až 12 mesiacoch, čiže od októbra tohto roku do marca 2018.

Chcem tým povedať, že súčasné ekonomické údaje boli vytvorené pred deviatimi mesiacmi podľa vtedy platnej dostupnosti úverov a cien energií, ktoré sa zmenili po výhre D. Trumpa. Najväčšia aktivita bola zaznamenaná práve na prelome rokov 2016/2017 a bola vytvorená masívnou tvorbou úverov začiatkom roku 2016. Vtedy sme totiž zaznamenali najhorší začiatok roka v súčasnej histórii, čo viedlo ECB a Čínu k maximálnej tvorbe nových úverov.

Predpoklad výrazného spomalenia ekonomiky sa zhoduje s niekoľkými skutočnosťami:

  • Program kvantitatívneho uvoľňovania ECB sa do konca roka 2017 uzavrie a pri najlepšom dôjde k jeho zníženiu o desať miliárd EUR na každom zasadaní ECB v budúcom roku.
  • FED sa bude naďalej zaoberať kvantitatívnym sprísňovaním, keď práve začal redukovať svoju bilanciu o dlhopisy, ktorým sa blíži exspirácia.

Celý trh teda počíta do konca prvej polovice budúceho roka s výrazným sprísnením. Trh na fakty reaguje vždy s oneskorením. To budúce spomalenie sa teda už začalo a prejavuje sa v súčasnej politickej situácii, kde geopolitické riziko naďalej rastie. D. Trump je neschopný prezident a nabaľovanie dlhov pokračuje, zatiaľ čo splátky prostredníctvom „príliš nízkej“ inflácie sa zvyšujú.

Ide o nebezpečný koktail, najmä vzhľadom na nízku volatilitu, v ktorej sa nachádzame.

Alokácia aktív

Od prvého kvartálu tohto roka do nedávna sa naše portfólio skladalo z týchto zložiek:

Akcie – 25 %

Aktíva s fixným výnosom – 50 %

Komodity – 25 %

Hotovosť – 0

 

V súčasnosti sme však pristúpili k jeho úprave s cieľom minimalizovať riziko. Takže teraz pozostáva z:

 

Akcií – 10 % (najmä spoločností ťažiacich zlato)

Aktív s fixným výnosom – 25 %

Komodít – 25 %

Hotovosť – 40 %

 

Alokácia v prospech hotovosti je samozrejme dosť vysoká, no chceme počkať do konca tohto mesiaca a pre štvrtý kvartál sa rozhodneme podľa aktuálneho úverového stimulu. Doteraz to bol dobrý investičný rok. Ako J.P. Morgan raz odpovedal na otázku, ako zbohatol, vetou: „Realizoval som svoje zisky dostatočne včas“.

 

Záver:

 

V dnešnom príspevku som sa zámerne vyhol téme Severná Kórea. Žiaľ myslím si, že vojenská hrozba tu je nezvratná. Nezmienil som sa ani k obmedzovaniu výkupu dlhopisov zo strany ECB, ktoré začne len veľmi pozvoľne, ak vôbec. Nevyjadril som sa ani k nemeckým voľbám, ktoré z pohľadu trhov nie sú kľúčovou udalosťou.

 

Faktory, ktoré teraz ovplyvňujú trhy sú tieto:

 

Cena peňazí (úverov) – kvôli chybne aplikovanej Philipsovej krivke dochádza k jej rastu

Dostupnosť úverov – klesá

Energie – trend je evidentne klesajúci a medziročná zmena postihne i infláciu.

 

Vy aj vaše portfólio by sa malo pripraviť na nízke výnosy, tak pri vládnych ako aj korporátnych dlhopisoch, ako aj pri akciách, kde očakávaný výnos bude za priaznivých podmienok dosahovať ledva dve – tri percentá, kým historicky to bolo do desiatich percent.

 

John Bogle, zakladateľ spoločnosti Vanguard, na otázku, čo bolo pre neho za 60 rokov v biznise tou najväčšou lekciou, odpovedal: Návrat k priemerným hodnotám. To, čo je dnes horúce, už také nemusí byť zajtra. Akciový trh má tendenciu vracať sa z dlhodobého hľadiska k svojimi fundamentálnym hodnotám.

 

Je to jednoduché? Asi ťažko. Aktuálne sa totiž vzďaľujeme od slobody, či už slobody trhu, alebo jednotlivca. Rovnako tak od spravodlivosti, keď rastie sila monopolov a zvyšuje sa nerovnosť. Klesá úcta k spoločnosti a jej princípom. Odmeňuje sa nezodpovednosť a naopak trestajú sa tí, ktorí stoja za svojimi sľubmi. Naša vyhliadky sa tak dnes redukujú na slovo nádej.

 

 

Steen Jakobsen – hlavný ekonóm Saxo Bank

Steen Jakobsen bol vymenovaný do funckie hlavného ekonóma Saxo Bank v marci 2011, do banky sa vrátil po dvojročnej prestávke. Počas tejto doby pracoval ako investičný riaditeľ pre Limus Capital Partners. Pred svojím odchodom na začiatku roka 2009, bol Steen Jakobsen v Saxo Bank takmer 9 rokov ako investičný riaditeľ. Steen Jakobsen má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti obchodovania na vlastný účet a v alternatívnych investíciách. V roku 1989, po ukončení štúdia ekonómie na univerzite v Kodani, začal svoju kariéru v Citibank N.A. Kodaň, odkiaľ sa presunul do Hafnia Merchant Bank na pozíciu riaditeľ, vedúci predaja a opcií. V roku 1992 sa v Chase Manhattan stal viceprezidentom a vedúcim predaja pre oblast Škandinávie,  neskôr Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V rokoch 1995-1997 pôsobil ako samostatný obchodník a ako vedúci Flow Desk v Swiss Bank Corp. v Londýne. V roku 1997 sa stal globálny vedúcim obchodu, forexu a opcií v Christiania (teraz Nordea) v New Yorku až pokiaľ sa v roku 1999 nestal súčasťou spoločnosti UBS New York ako výkonný riaditeľ v Global Proprietary Trading Group.

 

O Saxo Bank

 

Saxo Bank Group (ďalej len „Saxo“) je špecialista na online multi-asset obchodovanie a investície, ktorý ponúka ucelený balík nástrojov pre obchodovanie a investičné stratégie.

Ako európska regulovaná banka s úplnou licenciou Saxo umožňuje súkromným a inštitucionálnym klientom jednoducho a bez problémov obchodovať viacero aktív z jedného účtu na viacerých zariadeniach.

Naša ocenená obchodná platforma je dostupná vo viac než 20 jazykových verziách a tvorí technologický základ pre viac ako 100 hlavných finančných inštitúcií po celom svete.

Saxo Bank na niektorých trhoch tiež ponúka tradičné bankové služby pomocou Saxo Privatbank.

Spoločnosť bola založená v roku 1992 a sídli v Kodani v Dánsku. Saxo zamestnáva 1500 ľudí v 25 pobočkách naprieč piatimi kontinentami.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

Přihlásit se

Nepamatuji si Heslo ?

Registrujte se!